corona vovesa

Naast de algemene regels die zijn opgenomen in het algemeen protocol Verantwoord Sporten zijn in overleg met het Sportcentrum De Bildtse Slag een aantal aanvullende maatregelen opgesteld voor het gebruik van de sporthal en kantine.

 

Algemene uitgangspunten

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;
tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen;
neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

 

Gebruik Kantine

Sinds 29 Septeber geldt voor minimaal 3 weken dat de sportkanties en tribunes gesloten zijn. Onderstaande regels zijn zolang de aangescherpte regels gelden niet van kracht.

in de kantine zijn maximaal 35 zitplaatsen, VOL IS VOL;
de indeling mag niet veranderd worden (dus geen tafels en stoelen bij elkaar schuiven);
in de kantine is een looproute aangegeven, volg deze;
volg aanwijzingen van het kantinepersoneel op;
er hoeft niet gereserveerd te worden, wel dienen contactgegevens achtergelaten te worden;

 

Gebruik Sporthal

desinfecteer je handen bij het betreden van het sportcentrum (desinfectiemiddelen staan in de hal);
zoveel mogelijk 1 team per kleedkamer, hierbij dient een afstand van 1,5 meter in acht te worden gehouden (de kleedkamers van de kleine hal mogen gebruikt worden);
het heeft de voorkeur om al omgekleed te arriveren en thuis te douchen;
neem al je eigendommen mee uit de kleedkamer de zaal in (zowel tijdens trainingen en wedstrijden;
de sporthal betreden via de kleedkamers en via toegangsdeur naar de hal de sporthal weer verlaten;
houdt ook bij het gebruik van de douches 1,5 meter afstand;
per kleedkamer mogen maximaal 8. personen aanwezig zijn;
indien ouders hun kinderen komen brengen en/of halen worden deze verzocht in de hal van het sportcentrum te wachten en niet de kleedkamers of de sporthal te betreden;

 

Hieronder de links naar de protocollen van de Nederlandse volleybalbond voor de zaalcompetitie met daarin de richtlijnen rondom de wedstrijden.

Volleybal gaat door, zonder public

protocollen indoor volleybal en -arbitrage

Regionale maatregelen sport en coronavirus

 

Coronacoördinatoren VoVeSa

Op de wedstrijddagen in de Bildtseslag zijn Bert de Jager op de donderdagen en André Dijkstra op de vrijdagen het aanspreekpunt.

Op de trainingsavonden is het aanspreek punt de trainer.

 

Het bestuur van volleybalvereniging VoVeSa